Agramatic - budownictwo, doradztwo, środowisko

Budownictwo

W uzgodnieniu z hodowcą ustalamy strategię dla przedsięwzięcia jakie planuje, rozpatrujemy zagadnienie pod względem możliwości finansowych, organizacyjnych, przepisów prawnych i standardów.

  Zakres usług projektowych Agra-Matic:
 • Wniosek w celu uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • Dokumentacja na potrzeby udzielenia kredytu w banku
 • Ocena stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych oraz ich przydatności pod względem hodowlanym
 • Kosztorys (inwestorski, ofertowy, powykonawczy)
 • Projekt budowalny do uzyskania pozwolenia na budowę obejmujący:
  • Projekt zagospodarowania terenu
  • Projekt architektoniczno-budowlany
  • Projekt instalacji sanitarnych
  • Projekt instalacji elektrycznych
 • Oferty przetargowe i pomoc w wyborze wykonawców
 • Nadzór autorski nad realizacją inwestycji

obory, obora ,kurniki kurniki ,chlewnie, chlewnia, technologia, wyposażenie, wentylacja, hodowla