Agramatic - budownictwo, doradztwo, środowisko

Profil działania

Agra-Matic to zespół specjalistów mający na celu dostarczenie najnowszych rozwiązań dla prężnie rozwijającego się rolnictwa. Celem równie ważnym jest eliminowanie błędów, jakie mogą się pojawić w procesie inwestycji w nowe lub remontowane obiekty. Działania Agra-Matic skierowane są również do rolników, mających problemy z osiąganiem wysokich wyników w produkcji zwierzęcej. Inspiracją do stworzenia firmy doradczej działającej w branży rolniczej, było obserwowanie rynku rolnego w Polsce i za granicą.

Wiedza i przepisy prawne na temat rozwiązań technicznych, technologicznych i inwestycyjnych, ulegają ciągłym zmianom. Aby producent rolny nadążał za zmianami i mógł koncentrować się na wynikach produkcyjnych zasadne jest korzystanie z wiedzy firm zewnętrznych wyspecjalizowanych w doradztwie produkcyjnym i inwestycyjnym.

Wiedza w Agra-Matic czerpana jest z 30 letniego doświadczenia firmy matki w Holandii.

    Korzyści ze współpracy z nami:
  • Spójność całego zakresu inwestycji od pomysłu do realizacji i możliwość wyeliminowania niezgodności i kłopotów
  • Pomoc podczas całej procedury uzyskiwania decyzji administracyjnych (środowiskowe, wodno-prawne, warunki zabudowy, pozwolenie na budowę)
  • Zupełnie niezależne doradztwo w zakresie technologii chowu, żywienia, środowiska, budownictwa, wyposażenia
  • Technologia dostosowana do indywidualnych potrzeb Klienta
  • Kompletny i kompleksowy projekt budowlany (w 4 egzemplarzach) dla całego przedsięwzięcia wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami do uzyskania pozwolenia na budowę
  • Doradztwo i obsługa na wysokim poziomie i w oparciu o najnowszą wiedzę technologiczną i techniczną

obory, obora ,kurniki kurniki ,chlewnie, chlewnia, technologia, wyposażenie, wentylacja, hodowla