Agramatic - budownictwo, doradztwo, środowisko

Środowisko

Zajmujemy się kompleksową obsługą naszych klientów w zakresie ochrony środowiska począwszy od dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia.

  Dokumentacja środowiskowa w naszej ofercie:
 • wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • wnioski o wydanie pozwolenia zintegrowanego
 • wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
 • wnioski o wydanie pozwolenia na emisję oraz zgłoszenia instalacji

  Oferujemy również stała obsługę abonamentową, w ramach której realizujemy wszystkie obowiązki wynikające z przepisów ochrony środowiska:
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań wynikających z przepisów ochrony środowiska oraz posiadanych decyzji administracyjnych
 • nadzór nad wymaganym zakresem monitoringu środowiska
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • sporządzanie i wprowadzanie sprawozdań do Krajowej Bazy zanieczyszczeń (KOBIZE)
 • składanie sprawozdań do PRTR
 • składanie sprawozdań zbiorczych zestawień o odpadach oraz prowadzenie ewidencji odpadów
 • reprezentowanie klientów podczas kontroli organów ochrony środowiska
 • audyty środowiskowe

obory, obora ,kurniki kurniki ,chlewnie, chlewnia, technologia, wyposażenie, wentylacja, hodowla